top

wrzesień 2013
MUDI - Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka

Na prowadzonych tu warsztatach dzieciaki poprzez zabawę poddawane są terapii integracji sensorycznej, logopedycznej, pedagogicznej i kynoterapii.

left
right